top of page

איפה אפשר למצוא אותי ואת האמנות השימושית שלי.

ביריד האמנים - פינחס בן יאיר 10, יפו.

ביום ו' בלבד בין השעות 10:00-16:00.

בסטודיו - חיבת ציון 33, רמת גן.

בימי א'-ה' בלבד בין השעות 10:00-17:00.

יש לך שאלה?

אשמח לעזור.

bottom of page